Uống dầu cá lúc nào tốt nhất? Bí quyết phát huy tác dụng của dầu cá

Mức sử dụng dầu cá Omega 3 an toàn được cho là dưới 3g/ngày

[View full size]
 
uống dâu cá lúc nào tốt nhất